Правила роботи системи «Електронний щоденник»

Правила роботи системи «Електронний щоденник»

Робота системи «Електронний щоденник» (далі по тексту — Система) базується виключно на обробці поточної інформації з паперових носіїв, (класний журнал) в цифрову та її відображення в особистому кабінеті користувача Системи на спеціальному ресурсі в мережі Інтернет. Працівники Системи жодним чином не втручаються в навчальний процес та не приймають жодної участі в останньому.

Оператор є працівником Системи та відповідає за її роботу в конкретно визначеній школі. Оператор не виконує вказівок та завдань працівників школи та суворо дотримується в роботі цих правил. Виконання додаткових завдань оператором можливе лише за погодженням з керівництвом Системи, виключно у випадках, коли це не заважає виконанню основної роботи оператора та спрямовано на поліпшення роботи Системи.

Щоранку, після закінчення першого уроку оператор має опрацювати інформацію щодо учнів, котрі не з’явились на уроки. Розіслати смс-повідомлення батькам про це за допомогою сервісу ПРОГУЛИ. Для цього школа надає оператору Системи доступ до конкретно визначеного джерела інформації у вигляді паперового носія (журнал, окремі списки). Школа забезпечує безперешкодний самостійний доступ оператора до вказаної інформації в конкретно визначеному місці та відповідає за наявність там зазначених джерел інформації в час роботи оператора. Оператор опрацьовує зазначену інформацію починаючи з кінця першого уроку. За доступність, актуальність інформації, її повноту та своєчасність її внесення до відповідного паперового носія відповідає школа.

Оператор зобов’язаний опрацювати отриману інформацію про домашні завдання учнів не пізніше ніж в наступні 6 годин після її отримання, якщо інший термін не обумовлений умовами співпраці. Оскільки не в усіх школах спеціально відведені поля для домашніх завдань в класних журналах заповнюються, Системою розроблено альтернативний шлях формування інформації про домашні завдання на спеціальних бланках. В такому разі вказані бланки з домашніми завданнями вкладаються в класні журнали. Школа забезпечує безперешкодний самостійний доступ оператора до вказаної інформації в конкретно визначеному місці та відповідає за наявність там зазначених джерел інформації в час роботи оператора. За доступність, актуальність, повноту та своєчасність надання інформації про домашні завдання відповідає школа.

Дані про успішність учнів вносяться до Системи щотижнево, якщо інші терміни не встановлено умовами співпраці. Системою опрацьовуються лише поточні оцінки, виставлені в класному журналі, з щотижневим проведенням звірки за попередній тиждень. Оцінки не виставлені вчасно в класному журналі Системою не опрацьовуються та можуть вноситись до Системи оператором за окремим зверненням вчителів/батьків/учнів після виконання поточної роботи в термін визначений керівництвом Системи. Оцінки виставлені олівцем, іншими засобами, які можливо коригувати, особисті позначення в класних журналах, операторами Системи не опрацьовуються. За доступність, актуальність, повноту та своєчасність внесення інформації про оцінки учнів до класних журналів відповідає школа.

При реєстрації нового користувача в Системі йому надається персональний код доступу до сторінки на сайті Системи (логін та пароль) шляхом його надсилання на мобільний телефон, e-mail користувача, або в паперовому вигляді. Під час реєстрації користувач повідомляє свій контактний номер мобільного телефону або e-mail (надається лише засобами електронного зв’язку) для внесення його до особової картки користувача з метою надсилання на нього інформації щодо відвідування учнем школи, зміни логіна та пароля, тощо. При зміні номера чи електронної адреси внесеного в Систему засобу зв’язку користувач зобов’язаний повідомити про це представника Системи. В іншому випадку будь-які перешкоди в отриманні послуг Системи вважаються такими, що сталися з вини користувача.